FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Domoki Soma Levente e.v. (székhely: 5084, adószám: 77062688-1-36), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről:

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Domoki Soma Levente e.v.
A szolgáltató székhelye: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 18.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ashkatan.mallets@gmail.com
Okirat nyilvántartási száma: 50224898
Adószáma: 77062688-1-36
Telefonszáma: +36304509526
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: "Webnode AG", Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svájc

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2020. december 21-én lép hatályba.

1.3. Tilos a webshop tartalmának bármilyen formában való sokszorosítása a Szolgáltató engedélye nélkül.

1.4. A Szolgáltató emailben a hét minden napján elérhető, és a Felhasználó megkeresésére egy munkanapon belül reagál. Telefonon elérhetőségén a Szolgáltató hétköznaponként 8.00-17.00 között áll rendelkezésre. A megrendelések feldolgozásának és teljesítésének munkaórái: hétfő 9.00-16.00, kedd 9.00-10.00, szerda 9.00-13.00, csütörtök 9.00-16.00, péntek 9.00-10.00.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatkezelési szabályok ide kattintva olvashatók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webáruházban megjelenített termékek átvételére a webáruházban leadott megrendeléssel, vagy előre egyeztetett személyes átvétellel van lehetőség. A Szolgáltató, vagyis a számla kibocsátója alanyi adómentes státuszú és a számlát ezen minősége alatt eljárva állítja ki, s ezért nem számít fel áfát.

A megjelenített termékek tartalmazzák a csomagolási díjat, a házhozszállítás díjainak megfizetését azonban a Felhasználó a termék vételárának megfizetésével egyidejűleg vállalja. A házhozszállítás díjairól Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés összesítése során, a megrendelés véglegesítése előtt, de legkésőbb a csomagküldemény átvétele időpontjában pontosan tájékoztatja.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Felhasználó a termékek megtekintése és a termékek leírásának megismerése után kattintással a kosárba helyezi a kívánt terméket vagy termékeket. A kosár áttekintésekor Szolgáltató tájékoztatja a megrendelés leadásakor fizetendő összegről. A megrendelés leadásával Felhasználó ezeket elfogadja.

1.10. Ha Felhasználó módosítani szeretne a leadott rendelésen, a termékek átvételéig ezt indoklás nélkül megteheti. Adatbeviteli hibák kijavítására Felhasználónak lehetősége van telefonon vagy elektronikus levélben megkeresni Szolgáltatót. Szolgáltató az ilyen irányú megkeresésekre haladéktalanul reagál, és a kért módosításokat tudomásul veszi. Az ilyen módon kért plusz terméket a megrendelés részének tekinti, a Felhasználó által törölni kívánt terméket haladéktalanul törli a megrendelésből. Felhasználó kérheti Szolgáltatót a megrendelés árának ellenőrzésére, felülbírálására a megrendelés során felmerült esetleges hibák javításának céljából.

1.11. Felhasználó a megrendeléskor bankkártya adatainak megadásával fizetheti ki a terméket, vagy kérhet egyedi átutalásos fizetési lehetőséget. Lehetősége van továbbá utánvétes fizetésre is, ebben az esetben az utánvétes házhozszállítás áráról a csomag átvételekor tájékozódik. Ha nem kívánja megfizetni az utánvétes szállítás díját, a csomag visszakerül Szolgáltatóhoz. A megrendelés ebben az esetben nem törlődik automatikusan, hanem Felek telefonon vagy elektronikus levélben haladéktalanul megegyeznek másik fizetési mód választásáról. Értelemszerűen Felhasználó 14 napon belül ez esetben is indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelés visszaigazolását követően munkaidőben haladéktalanul megkezdődik. A megrendelések feldolgozásának és teljesítésének órái: hétfő 9.00-16.00, kedd 9.00-10.00, szerda 9.00-13.00, csütörtök 9.00-16.00, péntek 9.00-10.00. Más időpontokban leadott megrendelések feldolgozását Szolgáltató legkésőbb a következő munkanap munkaidejében megkezdi. A megrendelések feldolgozása alapesetben beérkezési sorrendben történik, ám ettől a rendelkezésére álló források és szolgáltatások (például postai szoláltatás) elérhetőségének függvényében Szolgáltató eltérhet. Amennyiben a megrendelést nem tudja határidőn belül teljesíteni, erről haladéktalanul tájékoztatja Felhasználót, aki ebben az esetben is indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől.

1.14. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ettől a megrendelés visszaigazolása során Felek közös megállapodással eltérhetnek. Ha Szolgáltató és Felhasználó erről nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Felhasználó elállási szándékát írásban jelzi Szolgáltató felé. A termékek visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik. Szolgáltató az árat haladéktalanul visszautalja, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre vonatkozó garanciáról a 151/2003. Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Panaszkezelés

1.19. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja Felhasználót a székhelyéről, mely panaszügyintézés céljából levelezési címként szolgál. Szolgáltató ezen a címen, illetve elektronikus levélben és telefonon is fogadja az esetleges panaszokat. Ezen elérhetőségei szintén elérhetőek az ÁSZF-ben és az Impresszumban.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Törvényszék illetékességét.

Rákócziújfalu, 2020. december 21.