ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

www.ashkatan.com weboldalon Domoki Soma Levente e.v., 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 18. (a továbbiakban "Kezelő" vagy többesszám első személy) feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő Domoki Soma Levente e.v., 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 18.

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: ashkatan.mallets@gmail.com, tel.: +36304509526;

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 4. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 5. a vásárlási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkat, a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;
 6. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 7. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi szabályzat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

Az adatfeldolgozás célja

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;
 5. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 6. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 7. olyan email értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért, vagy amely a Felhasználási Feltételek értelmében a szerződés teljesítésének részét képezi;
 8. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 9. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 10. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 11. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 12. egyéb felhasználások.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

A személyes adatok közzététele

A személyes adatait a beszállítókkal, weboldal fejlesztőkkel, postai szolgáltatókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 3. Jelen szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:

3.a olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

3.b amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és

3.c törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben a következő elérhetőségeken: cím: Domoki Soma Levente e.v., 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 18., email: ashkatan.mallets@gmail.com;

A felsorolt jogok gyakorlásához értelemszerűen elengedhetetlen az Ügyfél azonosítása, melyet az Ügyfél személyi igazolvány és lakcímkártya, vezetői engedély vagy útlevél közjegyző által hitelesített másolatával tud számunkra biztosítani.

A rendelet megsértésének gyanúja esetén az Ügyfél panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Harmadik felek weboldalai

A www.ashkatan.com weboldal hivatkozásokat és részleteket tartalmazhat harmadik felek weboldalait illetően. A Kezelőnek nem áll módjában a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem felelős.

Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek "tartós" vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is.

Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

Az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadásának megerősítése a megrendelés elhelyezésekor

1. Elektronikus megrendelés elhelyezésekor a www.ashkatan.com weboldalon Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

Ezek a szabályok hatályba lépnek: 2020.12.21.